Втор отворен повик за предлози за фондот за интегрирано образование
Втор отворен повик за предлози за фондот за интегрирано образование
Независен

Министерството за образование и наука и Мисијата на ОБСЕ во Скопје објавија втор повик за предлози во рамки на проектот на Мисијата „Градење нови мостови“, кој е дизајниран да ги подобри односите меѓу...

Втор отворен повик за предлози за фондот за интегрирано образование
Втор отворен повик за предлози за фондот за интегрирано образование
Бизнис Вести

Министерството за образование и наука и Мисијата на ОБСЕ во Скопје објавија втор повик за предлози во рамки на проектот на Мисијата „Градење нови мостови“, кој е дизајниран да ги подобри односите меѓ...