СОЊА: Значење на името и какви се оние кои го носат
СОЊА: Значење на името и какви се оние кои го носат
Женски Магазин

Името Соња е руска варијанта на името Софија, кое има грчко потекло и потекнува од зборот „sophia“, што значи „мудрост и претпазливост“, па оттука и значењето на името „таа која ...