Планетарни граници
Планетарни граници
Окно

Забрзувањето на човечките активности директно го зголеми притисокот на виталните граници на екосистемот. Шест од девет планетарни граници веќе се пречекорени и човештвото на тие полиња излезе од безбе...