Панел-дискусија: Зборообразувањето е клучен фактор за збогатување на македонскиот јазик
Панел-дискусија: Зборообразувањето е клучен фактор за збогатување на македонскиот јазик
Локално

Во Музејот на македонска борба и самостојност, денеска по иницијатива на двајца Зборци, Игор Антов и Виктор Бучковски, се одржа панел-дискусија „Зборообразување – нови димензии на македонскиот јазик“,...

Панел-дискусија: Зборообразувањето е клучен фактор за збогатување на македонскиот јазик
Панел-дискусија: Зборообразувањето е клучен фактор за збогатување на македонскиот јазик
Независен

Во Музејот на македонска борба и самостојност, денеска по иницијатива на двајца Зборци, Игор Антов и Виктор Бучковски, се одржа панел-дискусија „Зборообразување – нови димензии на македонскиот јазик“,...

Трибина за зборообразувањето и иднината на македонскиот јазик во Музејот на македонската борба
Трибина за зборообразувањето и иднината на македонскиот јазик во Музејот на македонската борба
Република

Панел-дискусија за процесот на зборообразување во македонскиот јазик ќе се одржи денеска, на 2 април во 18 часот, во Музејот на македонска борба и самостојност. Настанот е организиран од група негови...

Панел-дискусија за зборообразувањето како главен начин за збогатување на македонскиот јазик
Панел-дискусија за зборообразувањето како главен начин за збогатување на македонскиот јазик
Умно

Во Музејот на македонска борба и самостојност во 18 часот ќе се одржи панел-дискусија со фокус на зборообразувањето како главен начин за да се збогати македонскиот јазик. Ќе се обрне внимание на теоре...