Луѓето им пренесуваат многу повеќе вируси на животните отколку обратно
Луѓето им пренесуваат многу повеќе вируси на животните отколку обратно
Конект

Човечкото влијание врз животната средина се протега и на пренос на вируси, при што луѓето пренесуваат двојно повеќе вируси на животните отколку обратно. Комплексниот танц на патогените меѓу животните ...