И во 2024 година три милијарди луѓе во светот воопшто не користат Интернет
И во 2024 година три милијарди луѓе во светот воопшто не користат Интернет
365

Бројот на корисници на интернет ширум светот брзо расте и генерално, земјите со повеќе жители имаат повеќе корисници, но тоа не е правило. Клучните статистички показатели велат дека од 59,9% до 68,3...